Randers som studieby

Randers som studieby

Randers: Blandt Danmarks bedste studiebyer

Der findes næppe nogen mere kvalificeret til at pege på, hvad der gør en by til en attraktiv studieby, end de studerende selv. Danmarks bedste af slagsen er kåret, og fjerdepladsen indtages af Randers. Erhvervsakademi Dania oplever fremgang i ansøgninger, og Randers må siges at være en studieby i udvikling.

Det kommer næppe som nogen overraskelse, at Aarhus og København er at finde øverst på listen over de mest attraktive studiebyer i Danmark. Mere end 1600 studerende er blevet spurgt om, hvilke faktorer, der gør en by til en attraktiv studieby. På baggrund af de faktorer har søgeportalen Studentum udarbejdet en Top 10 over Danmarks bedste studiebyer, hvor Randers er at finde lige under podiet.

Det glæder Steen Bundgaard (A), der er formand for Skole- og Uddannelsesudvalget i Randers Kommune. Resultatet af undersøgelsen kom faktisk en smule bag på ham.

Randers studieby rankes nr. 4

”Jeg er lidt overrasket over resultatet. Jeg synes, at Randers er en fantastisk by at studere i. Vi har måske bare ikke været klar over, at andre deler det synspunkt. Derfor er en undersøgelse og dette resultat en fjer i hatten. Det er et fantastisk resultat,” siger Steen Bundgaard.

Formanden for Skole- og Uddannelsesudvalget tror blandt andet, at rangeringen hænger sammen med en rød tråd, man i Randers forsøger at skabe mellem alle dele af uddannelsessystemet. Han roser blandt andet studie- og UU-vejledere for deres arbejde i at fremme uddannelsesmulighederne i Randers.

”Vi binder ting sammen, så det hele giver mening mellem de forskellige uddannelsesinstitutioner. 

Det gælder også med virksomheder. Erhvervsakademi Dania i Randers gør et fantastisk stykke arbejde og laver aftaler med virksomheder om samarbejde,” siger Steen Bundgaard.

Fremgang på Dania
Erhvervsakademi Dania er den største institution for videregående uddannelser i Randers. Over 900 studerende fordelt på 13 forskellige uddannelser specialiserer sig i alt fra automationsteknologi over optometri til handel og salg. Erhvervsakademi Dania i Randers modtog 976 ansøgninger til deres 13 uddannelser i 2019 – en stigning på mere end 100 ansøgninger sammenlignet med blot ét år tidligere.

Mere end 1600 studerende pegede på, at disse syv faktorer var de mest afgørende for at udgøre en attraktiv studieby.

Randers studieby 7 parametre

Stig Ilkrone er uddannelseschef på Erhvervsakademi Dania i Randers. Fordi Dania med sine 10 år er en ung institution, mener han, at fremgangen kan skyldes den måde, erhvervsakademiet har forsøgt at blive synlig på.

”Inden vi slår i gennem i forhold til universiteter og andre institutioner, går der et stykke tid. Det er derfor, vi har gjort så meget som muligt for at være synlige. Det hjælper altid,” siger Stig Ilkrone.

Der har været fokus på sociale medier som Facebook og LinkedIn samt erhvervsakademiets egen hjemmeside, der fortæller om de studerende, om uddannelserne og om skolen generelt. Stig Ilkrone mener, at det i bund og grund handler om at fortælle, hvad Dania som institution kan.

”Hvis en kommende studerende fortæller sin mor om uddannelser som automationsteknolog eller serviceøkonom, ved hun måske ikke, hvad hendes barn taler om. Hun vil i stedet råde til de uddannelser, hun kender eller selv har taget. Vi skal være knivskarpe i at forklare om uddannelsen, jobmuligheder og sandsynlighed for at komme i arbejde efter endt uddannelse,” siger Stig Ilkrone.

Et aktivt tilvalg
Hvis man som studerende vil være sikker på en studieplads, kan det være en fordel at søge mere end en uddannelse – eller søge i mere end en by. I så fald skal man prioritere sine ønsker. Hos Erhvervsakademi Dania i Randers søgte 436 håbefulde unge deres førsteprioritet hos netop dem. Det er mere end 44 procent af det samlede antal ansøgere.

”Når man søger sin førsteprioritet i Randers, vælger man aktivt Randers studieby til. Det er der flere grunde til, men jeg oplever både, at man ser positivt på at vælge selve uddannelsesinstitutionerne og så Randers som by,” siger Steen Bundgaard, formand for Skole- og Uddannelsesudvalget.

Hos Erhvervsakademi Dania forsøger man hele tiden at forbedre studiemiljøet gennem tiltag ud over det sædvanlige. Stig Ilkrone fremhæver tiltag som en sommerskole i Vietnam, fælles studieture på tværs af uddannelser og en stor, ny kantine. Han mener, at Erhvervsakademi Dania i Randers har skabt gode muligheder for et stærkt studiemiljø.

Randers studieby har klaret sig forskelligt i de syv forskellige faktorer, studiebyerne blev bedømt ud fra. Det er værd at nævne en førsteplads i kategorien Outdoor, der ifølge Steen Bundgaard kan hænge sammen med den skønne natur omkring Gudenåen.

For nogle unge mennesker, der skal studere og dermed starte på SU, er kategorien boligomkostninger måske endnu mere væsentlig. Og her scorer Randers også højt. Ifølge Steen Bundgaard er kvadratmeterprisen i Randers så fordelagtig, at man kan få dobbelt så mange kvadratmeter for samme penge, som det er tilfældet i Aarhus.

”De unge søger et sted, hvor man både kan tage den ønskede uddannelse, men også få en bolig til en fair pris. Hvis en SU både kan dække boligleje og give smør på brødet, skal man ikke nødvendigvis arbejde så meget,” siger Steen Bundgaard fra Skole- og uddannelsesudvalget. Netop det faktum, mener Stig Ilkrone også, er en fordel for studerende i Randers studieby. Hvis man ikke nødvendigvis behøver at arbejde for at få råd til tag over hovedet, kan man koncentrere sig fuldstændigt om sit studie.

Hos Dania er det vigtigt, at de studerende rent faktisk kan fokusere på at studere.

”Det er nemmere at finde en bolig, og boligerne er billigere. Jeg tror på, at de unge har fået øjnene op for, at man kan studere for lavere omkostninger, hvis man overvejer andre studiebyer end de gængse. På den måde kan man også koncentrere sig fuldstændigt om sit studie og det sociale omkring,” siger Stig Ilkrone fra Erhvervsakademi Dania i Randers.

Boligerne er faktisk så billige, at Steen Bundsgaard har oplevet folk, der studerer i andre byer, men alligevel bosætter sig i Randers. Samtidig fortæller han, at Randers Kommune i august 2019 satte spadestik til 101 nye ungdomsboliger, der ligger centralt Randers.

Fremtidens Randers studieby
Karrieremuligheder er også en målefaktor på listen over de bedste studiebyer i landet. Stig Ilkrone og Steen Bundgaard er enige om, at Randers har forbedret sig på området, men samtidig er det også her, der skal lægges endnu mere arbejde.

”Samarbejde med virksomheder er en win-win-situation. Virksomhederne kan se en positiv effekt i, at studerende i form af praktik får øjnene op for dem som arbejdsgiver efter endt uddannelse. Jeg tror, de har set, at det er en billig måde at gøre sig lækker for de studerende,” siger Steen Bundgaard.

Den røde tråd skal gå hele vejen fra gymnasier og skoler i Randers for at etablere en naturlig vej til at læse en videregående uddannelse uden at skulle flytte til en anden by. Selvom Stig Ilkrone oplever, at unge i højere grad finder ud af, at der er gode karrieremuligheder efter endt uddannelse i Randers, er det ifølge ham vigtigt at fortsætte arbejdet.

”Vi oplever, at virksomheder i Randers i langt højere grad end tidligere har brug for uddannet arbejdskraft. Og det er en af byens og vores store fordele. Der er en rød tråd i, at vi uddanner folk til at arbejde i et felt, der rent faktisk er efterspurgt i Randers by,” siger Stig Ilkrone.

Den positive udvikling i Randers skal fortsætte, og det sker ved hele tiden at tale Randers op.

”I stedet for at finde de fejl og mangler, Randers som by har, skal vi tale om de ting, som vi virkelig har og er gode til. Det er ikke fordi, man ikke ved, hvor Randers ligger. Det skal vi måske udnytte endnu mere,” siger Steen Bundgaard.